TÜRK NEFROLOJİ, DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU 1992-2008

1992 Yılında İstanbul’da kurulan Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği kurulduğu günden bu güne dek Ulusal ve Uluslar arası platformlarda başarılı çalışmalarına devam etmektedir. Kurulduğu günden bugüne dek geçen 14 yıl gibi bir zaman süreci içerisinde kuruluş amaçları doğrultusunda, tüzük hükümlerine uygun olarak seçimle göreve getirilen yönetimler başarılı çalışmalara imzalarını atmışlar ve inanıyoruz ki bu çalışmalar büyüyerek devam edecektir.
1.EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ (Ulusal ve Uluslar arası)
*Nefroloji alanında değişik konularda İstanbul, Kütahya,Bursa ve Adana’da nefroloji hemşirelerimize eğitimler düzenlendi. Bu eğitim programlarına Konularında uzman konuşmacılar davet edildi. Düzenlendiği ile yakın illerden ve yurt genelinden pek çok hemşire arkadaşımız katıldı. Bu eğitimlerin paralelinde Hasta ve Ailelerine de bilgilendirme toplantıları yapıldı ve sorular cevaplandırıldı Bu toplantıların her birine yaklaşık 250 Nefroloji hemşiresi ve diğer meslek mensubu ve 60-70 hasta ve yakını katıldı.
· 09-11 Nisan 2003 tarihleri arasında 1.Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu bilimsel program hazırlığı Uludağ Üniversitesi Başhemşireliğinin daveti üzerine birlikte hazırlandı ve bu toplantıya derneğimizin değerli üyeleri konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca EDTNA/ERCA Bilimsel kurul üyelerinden John Sedgewick önerimiz üzerine konuk konuşmacı olarak katıldı.Toplantıya yaklaşık 300 delege katıldı.
*Türk Nefroloji Derneği Antalya Şubesi ile işbirliği yapılarak 2005 yılında her ay, Antalya, Isparta, Mersin, Adana Konya ve yakın çevreden katılan nefroloji hemşirelerine uzman konukların konuşmacı olarak katıldığı eğitimler düzenlendi. Derneğimiz yönetim kurulu üyesinin başkanlığında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde diyaliz hastaları ve ailelerine periyodik eğitim seminerleri yapıldı(2005).
*2005 Yılında Ordu ilinde düzenlenen “Hemşirelik Öğrencileri Kongresi” ne derneğimiz, mesleki örgütlenmenin önemini anlatmak üzere davet edildi ve yönetim kurulu üyelerimiz bu görevi başarıyla gerçekleştirdi. EDTNA/ERCA ile işbirliği yapılarak Türkiye ile birlikte sekiz Avrupa Ülkesinin katıldığı “Diyaliz Ünitelerinde İş Tanımları”ile ilgili Uluslar arası bir araştırma yapıldı (2005) Bu çalışmanın sonuçlarının açıklanması beklenmektedir.
*Bolu’da Diyaliz Hastaları Dayanışma Derneği’nden gelen talepler üzerine Şubat 2006 da Birinci Diyaliz Hastaları Eğitim Programı yapıldı.135 Diyaliz hastası bu programa katıldı. Bolu’da ikinci Hasta Eğitim Toplantısı 2006 Mayıs ayında yapıldı .Hastalara eğitim kitapçıkları ve broşürler dağıtıldı.
*2006 yılı mayıs ayında Fethiye Sağlık Yüksek Okulu’nun düzenlediği “Diyabet ve Böbrek” Konulu sempozyumun konuşmacıları derneğimiz aracılığı ile sağlandı. Ayrıca yönetim kurulu üyelerimiz konuşmacı olarak katkıda bulundu.
2.KONGRELER
(Ulusal ve Uluslar arası) Derneğimiz kuruluşundan itibaren Türk Nefroloji Derneği ile paralel olarak Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongreleri düzenlemektedir. 1992 yılından itibaren bu kongrelerimiz her yıl değişik illerde gerçekleştirilmiştir.
İlk Kongre 1992 Yılında Ürgüp’te yapılmış olup bugüne kadar 15 Kongre ve Kurs gerçekleştirilmiştir..Bu kongrelerde Böbrek Hastalıkları ve Tedavi seçenekleri ,Hasta sorunları ve etik değerler üzerinde paneller,konferanslar,açık oturumlar düzenlenmiş.Serbest bildirilere sözlü sunum ve poster olarak yer verilmiştir.
Bu kongrelere 450-500 cıvarında Türkiye’nin her bir köşesinden Nefroloji hemşireleri katılmakta ve tedavi ve bakımdaki gelişmeler ve yenilikler hakkında değişik bilim adamlarını dinlemektedirler. Kongrelerimizin bilimsel içerikleri üyelerimizden gelen öneriler doğrultusunda, Bilimsel ve Danışma Kurulu üyeleri ile işbirliği yaparak hazırlanmaktadır. Kongre programımız kapsamında, katılım belgesi verdiğimiz değişik konularda kurslar planlandı.
Kongremiz bilimsel programında nefroloji, hemodiyaliz ve periton diyalizi ile ilgili yeni gelişmelere,yeniliklere, değişik oturumlarda, panellerde, konferanslarda geniş yer verildi, konularında uzman bilim adamları konuşmacı olarak davet edildi.Avrupa Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği/Avrupa Renal Bakım Derneği(EDTNA/ERCA),Amerikan Nefroloji Hemşireleri Derneği (ANNA) dan otorite kişilerin konuk konuşmacı olarak aramıza katılabilmeleri sağlandı.
16-19 Haziran 2003 tarihlerinde Kıbrıs’ta Derneğimiz tarafından “1. Nefroloji Hemşireleri ve Hastaları Eğitim Programı” gerçekleştirildi.2,5 gün süren bu kongrede uzman hekim ve hemşireler ,Yönetim Kurulu üyelerimiz konuşmacı olarak görev aldı.90 Hemşire ,hekim, diyetisyen bu toplantıya katıldı. Hasta eğitimine ise 40 kişi katıldı ve faydalı bir toplantı olduğunu belirterek tekrarını istediler. Zamanın KKTC Sağlık Bakanı ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile işbirliği ile gerçekleştirilen bu toplantıda Sağlık Bakanı toplantılarımıza katıldı.
İstanbul’u ve Lütfü Kırdar kongre merkezini tanıtan bir kitapçık ve CD hazırlandı EDTNA/ERCA’nın Yönetim Kurulu Başkanlığına ve diğer önemli kişilere gönderilerek 2006 EDTNA/ERCA kongresinin İstanbul’da yapılması teklif edildi. Ancak, üye sayımızın az olması nedeni ile bu teklif kabul görmedi. Her yıl Avrupa ülkelerinde yapılan EDTNA/ERCA kongrelerine hemşirelerimizin bildiri göndermeleri için destek sağlandı, kabul gören bildiri sayısında 2. sırayı aldık. Sağlık Bakanlığı Diyaliz Bilim Kurulu ile gerekli çalışmalar yapılarak yeni diyaliz yönetmeliği sertifika programları ile ilgili maddelerin hazırlanılmasında katkıda bulunuldu.
3. ULUSLAR ARASI ÇALIŞMALAR:
Türkiye’deki nefroloji hemşirelerinin uluslar arası iletişim ve çalışmaları; 1992 yılında Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneğinin kuruluşundan sonra olumlu olarak hız kazanmış ve gelişerek yurt dışı mesleki kuruluşlarla çalışmalarımız ve bilimsel birlikteliğimiz devam etmektedir.
Bunlar sırası ile: ·
*20-21 Mart 1999 - Lucern ,Switzerland' yapılan EDTNA/ERCA' Yönetim Kurulunun Ulusal Dernek Başkanları ile yaptığı toplatıya katılım,, ·
*5 Mayıs 1999 - EDTNA/ERCA Yönetim Kurulundan 39 Hemşiremizin üyeliğinin kabul edildiğini , Link member-Key Member üyemizin olabileceğini belirten bir mektup, ·
*3.9.1999 Eylül 1999 - Marmara depremi sonrasında diyaliz ünitelerinde çalışmak üzere EDTNA/ERCA'dan hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının gönderilmiş olduğunu ,her türlü yardıma hazır olduklarını ve üzüntülerini bildiren zamanın geçmiş dönem başkanı Waltraud Küntzle'den bir mektup,
*17 Ağustos 2000 -Türk üyeler tarafından oy birliği ile Birsen Yürügen'in KM olarak EDTNA/ERCA üyeleri arasına katılması,
*15-17 Eylül 2000 - Zug,Switzerland'da yapılan KM'ler çalışma ve eğitim toplantısına katılım,
*14 Eylül 2000 Derneğimizin WFRC (Dünya Renal Bakım Derneği)'onur üyesi olarak kabul edilmesi,
*16-18 Mart 2001- Brüksel ,Belçika'da KM'ler , Ulusal başkanlar, EDTNA/ERCA yönetim kurulu toplantısına katılım,
*Eylül 2001 Yugoslavya Nefroloji Derneği'nin organizasyonunu yapacağı I. Nefroloji Hemşireliği Balkan Kongresi bilimsel programının hazırlanmasında işbirliği,
*Eylül 2002 1. Nefroloji Hemşireliği Balkan Kongresine Onur konuşmacısı olarak davet,
*26 Eylül 2001 tarihinde, Belçika,Slovenya,Yunanistan,İspanya,Norveç'inde kabul ettiği 2. level, EDTNA/ERCA ile işbirliği protokolunun imzalanması,
*5 Ocak 2001 EDTNA/ERCA araştırma komitesi tarafından, Avrupa'da Post İnstertion Catheter Care bakım kriterlerini belirmek amacı ile planlanan araştırmaya Türkiye'den katılımın sağlanması için gerekli işbirliği,
*15 04 2002 , 2003 NEFROASIA NURSING ADVISORY BOARD üyeleri arasında Birsen Yürügen'in yer alması,
*14-17 Eylül 2002 31. EDTNA/ERCA Huge(Hollanda),konferanslarında Türkiye'mizi tanıtmak ve nefroloji hemşireliği çalışmaları ile ilgili bilgileri sunmak amacı ile stand hazırlanması ve sunulması, Yapılan 2. seviye anlaşma doğrultusunda Ulusal kongrelerimize konularında uzman EDTNA/ERCA üyelerinin konuk konuşmacı olarak katılımı, bu kişiler arasında 1999-2000 dönem başkanı Gemma Bircher,EDTNA/ERCA sekreteri Paul Van Malderen, Araştırma komitesi üyesi, Kurucu başkan, WFRC saymanı JPW Waeleghem, EDTNA/ERCA Dergisi editörü ve EDTNA/ERCA yayın komitesi başkanı Anna Marti i Monros ve EDTNA/ERCA araştırma komitesi üyelerinden Jean -Yves De Vos Dünya Renal Bakım Derneği (WFRC) başkanı Geraldine Biddle,(1992) ·
Ayrıca Ulusal kongrelerimizde (WFRC) başkanı Geraldine Biddle ve İnternasyonel Nefroloji Derneği(ISN-Comgan)başkanı Dr.John Dirks ile bilimsel programların hazırlanmasında işbirliği yapmıştır (1992) Yapılan EDTNA/ERCA kongrelerinde, Anahtar Üye (KM) olan Dernek Yönetim Kurulu Başkanı’mız tarafından stand hazırlanmakta ve ülkemizin tanıtımı yapılmaktadır(2000-2006). EDTNA/ERCA ile, bilimsel çalışmalarda işbirliği yapılaması için protokol imzalandı (2001).
4. YAYINLAR:
Derneğimiz, kongrelerde sunulan çalışmaların ve diğer bildirilerin yayınlanmasının bilgi paylaşımı ve uygulamaya yansıması açısından önemli olduğuna inandığından iki seri halinde "Nefroloji Hemşireliği Eğitim Kitapları" nı yayınlamış ve üyelerimize ve özellikle İç ve Doğu Anadolu’da çalışan meslektaşlarımıza gönderilmiş ve kongre çantalarına konulmuştur.
Değişik kurumların diyaliz ünitelerinde çalışan Dernek üyesi meslektaşlarımızın oluşturduğu komisyon bir yıl gibi bir süre içinde değişik zamanlarda değişik illerde toplanarak büyük bir özveri ve titizlikle ile çalışarak hazırladıkları "Hemodiyaliz Hemşireliği Uygulamaları" isimli rehber kitap yine Derneğimiz ve bazı sponsor kurumların desteği ile bastırılmıştır. Gerekli şekilde dağıtımları yapılmaktadır.
Derneğimiz sponsorluğunda “Üriner Sistem Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı” isimli kitap bastırıldı. Bu kitaplar, Hemşirelik Yüksek Okulları, Sağlık Yüksek Okulları Kütüphanelerine, Kurumların Diyaliz ünitelerine gönderildi. Kongre çantalarına konularak Diyaliz Hemşirelerine dağıtıldı.
“Nefroloji Hemşireliği Dergisi, Journal of Nephrology Nursing” yayınlandı. Dergimizde Ulusal ve Uluslar arası editör ve yayın kurulu üyeleri bulunmaktadır. Uluslar arası editör ve yayın kurulu olan ilk Nefroloji Hemşireliği dergisidir. Hakemli olup Yurt dışından gelen bildirilerde dergimizde yayınlanmaktadır. Bu dergi ile derneğimiz alanında çok önemli bir gelişmeye önder olmuştur. Dergimiz 6. sayıya ulaşmıştır.
Derneğimiz Periton Diyaliz Hemşireleri tarafından Hasta ve ailelerine kaynak ve rehber olabilmesi için “Periton Diyaliz Hemşire El Kitabı” ve “Hasta ve Yakınları İçin Periton Diyalizi El Kitabı” isimli kitapçıklar hazırlandı ve hasta ve ailelerine verildi. PD hemşireliğinde standardizasyonu sağlayabilmek amacıyla Tanımlama, Uygulama ve Sorunlar olarak 3 bölümden oluşan "Periton Diyalizi Uygulamaları” kitabının hazırlık aşaması devam etmektedir.
5.ÜYELİK GELİŞTİRME ve ÖDÜLLER:
Üye sayımızda önemli bir artış kaydedilmiş, üyelerimizin adres bilgileri mümkün olduğunca güncellenmiş, üyelerimiz aidatlarını ödemeleri konularında bilgilendirilmiştir. Kongrelerimizde sunulan serbest bildirilerden, değerlendirme kurulları tarafından başarılı bulunan en iyi üç sözlü bildiri ve poster sahiplerine ödül verilmiştir. Nefroloji alanında 20 yılını doldurmuş üyelerimiz plaketle onurlandırılmıştır. Bu onurlandırma gelenek haline getirilerek düzenli aralıklarla tekrarlanacaktır.
6. SOSYAL ÇALIŞMALARIMIZ:
1999 yılında yaşadığımız Gölcük depreminin ardından Dernek Yönetim Kurulu üyeleri, afet bölgelerinde hizmet veren diyaliz ünitelerini ziyaret ederek, bölgede çalışan hemşirelerin ve hastaların ihtiyaçları tespit etmiş, çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak ilaç, sıhhi malzeme ve battaniye temin etmiş, Psikolojik destek sağlanmıştır.
2005 yılında Pakistan’a yardım amacı ile giden ISN, Sınır Tanımayan Hekimler ve Türk Nefroloji Derneği ile işbirliği yapılarak bir hemşire üyemizin ekibe katılması sağlanmıştır, hastalara gerekli bakım ve hizmeti vermiştir. Derneğimiz üyelerin tanışması, kaynaşması amacı ile piknik, toplu tiyatro gösterilerine gitme vb. etkinlikler yapmıştır.
7. DERNEK MERKEZİMİZİN TEFRİŞİ: ·
Dernek merkezi olarak kullandığımız ofisimizi gerekli tefrişi yapılmış olup, Yönetim kurulu toplantıları, üyelerle sohbet toplantıları yapılmaktadır. İstanbul’da ofisi olan tek Mesleki Dernek Merkezidir.
8.YAPILMASI PLANLANAN FAALİYETLERİMİZ
1. 16.Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 28 Ekim-01 Kasım 2006 ,
2. 2007 Yılında Gaziantep, Bolu ve Konya’da Diyaliz Hastalarına ve halka Böbrek Hastalıkları risk faktörleri ve korunma , tedavisi ile ilgili eğitimler,
3. Kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak çalışanlarına böbrek hastalıklarından korunma ve tedavileri ile ilgili bilinçlendirme toplantıları,
4. Periton Diyaliz tedavisinde olan hastalara ve ailelerine eğitimler,
5. Okullarda Böbrek Hastalıklarından korunma ile ilgili bilgilendirme toplantıları
6. Üyeler arası iletişimi kuvvetlendirme
7. Diyaliz sertifika programlarının müfredat programlarının hazırlanmasında ve soru bankası oluşturulmasında Diyaliz Bilim Kurulu ile işbirliği
8. Diyaliz hastaları ve ailelerine yönelik sosyal toplantılar.
9. Diyaliz hemşirelerin araştırma yapmaya teşvik edilmesi ve olanak sağlanması
10. TND ile birlikte çalışmalar yapmaya devam etmek.
11. Uluslar arası Diyaliz Dernekleri ile iletişim ve bilgi paylaşımı vb.

TÜRK NEFROLOJİ, DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON HEMŞİRELER DERNEĞİ FAALİYET RAPORU 2008-2011
Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği (TNDTHD) 1992 yılında İstanbul’da kurulmuştur.
20 Nisan 2008 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında aşağıda isimleri yazan üyeler yönetim kuruluna seçilmiştir.
Birsen Yürügen (Başkan)
Mine Uraz (Sekreter)
Rabia Papila (Sayman)
Ayten Karakoç (Üye)
Tülay Aksoy (Üye)
Şenay Özer Özkan (Üye)
Rukiye Dolgun (Üye)
TNDTHD KONGRE VE BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI
18. Ulusal Börek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği kongresi 19-23 Ekim 2008
Kongre bünyesinde;
Hemodiyaliz hemşireliği kursu
Transplantasyon hemşireliği kursu
Periton diyalizi hemşireliği kursu
19. Ulusal Börek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği kongresi 2009
Kongre bünyesinde;
Türkiye’de Organ Nakli Paneli
Hemodiyaliz hemşireliği kursu
Periton diyalizi hemşireliği kursu
20. Ulusal Börek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği kongresi 2010
Kongre bünyesinde;
Damar girişim yolları kursu
Hemodiyaliz hemşireliği kursu
Periton diyalizi hemşireliği kursu
20-24 Ekim 2009 Hemşirelik kongresi Sivas, Dernek adına stand açıldı.
12 Mayıs 2010 Hemşirelik haftası nedeni ile THD daveti ile yönetim kurulu temsilcimiz konuşmacı olarak katıldı.
Mart 2011 3. Kıbtıs nefroloji hemşireliği eğitimi Kıbrıs

TÜRK NEFROLOJİ, DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON HEMŞİRELER DERNEĞİ FAALİYET RAPORU 2011-2013
Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği (TNDTHD) 1992 yılında İstanbul’da kurulmuş olup üye sayısı 1113 tür.
30 Nisan 2011 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında aşağıda isimleri yazan üyeler yönetim kuruluna seçilmiştir.
Birsen Yürügen (Başkan)
Mine Uraz (Sekreter)
Rabia Papila (Sayman)
Ayten Karakoç (Üye)
Tülay Aksoy (Üye)
Rahime Korkmaz (Üye)
Sevginar Şentürk
TNDTHD KONGRE VE BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI
Ulusal Börek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği kongreleri
21. Ulusal Börek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği kongresi 19-23 Ekim 2011
Kongre bünyesinde;
1. Damar girişim yolları kursu
4.Transplantasyon hemşireliği kursu
7.Periton diyalizi hemşireliği kursu
22. Ulusal Börek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği kongresi 14-19 Kasım 2012
Kongre bünyesinde;
Türkiye’de Organ Nakli Paneli
5. Hemodiyaliz hemşireliği kursu
8. Periton diyalizi hemşireliği kursu
23. Ulusal Börek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği kongresi 13-17 Kasım 2013
Kongre bünyesinde;
2. Damar girişim yolları kursu
6. Hemodiyaliz hemşireliği kursu
9. Periton diyalizi hemşireliği kursu
Bölgesel Eğitim Toplantıları
1. Pediatrik Nefroloji Hemşireliği 24 Kasım 2011 Tepecik EAH İzmir
2. Pediatrik Nefroloji Hemşireliği 22 Aralık 2011 EÜTF İzmir
3. Pediatrik Nefroloji Hemşireliği 19 Ocak 2012 Behçet Uz EAH İzmir
4. Pediatrik Nefroloji Hemşireliği 29 Mart 2012 Tepecik EAH İzmir
Nefroloji Hemşire Eğitim Toplantısı 01 Kasım 2011 Bağcılar EAH İstanbul
Mezuniyet sonrası Nefroloji Hemşireliği Kursu 28-29 Ocak 2012 KTÜ Sağlık bilimleri Fak.Trabzon
Hemodiyalizde Damar Erişimi Sempozyumu 2011 TND ve İ.Ü İstanbul TF İstanbul
4. Nefroloji hemşireliği eğitim programı Nisan 2012 KKTC Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Lefkoşa
Hemşirelik hizmetlerinde böbrek nakli ve diyaliz hemşireliği sempozyumu Mayıs 2012 Camlıca Medicana Hastanesi İstanbul
Periton Diyalizinde Hemşirelik yaklaşımları eğitim semineri 25-26 Mayıs 2012 Eczacıbaşı-Baxter Ayvalık
Periton Diyaliz hemşireliği eğitim toplantısı 08-10 Haziran 2012Fresenius Medical Care Eskişehir
Hemodiyaliz Hemşireliği Eğitim Programı Eylül 2012 Acıbadem hastanesi Bursa
Diyaliz Hemşireliği Eğitimi 18 Mayıs 2013 Ankara, 21 Mayıs 2013 İstanbul, 24 Mayıs 2013 İzmir ve 04 Mart 2014 İstanbul Amgen Firması
1. Diyaliz Hemşireliği Eğitim Toplantısı Kasım 2012 9 Eylül ÜTF İzmir
Diyaliz Hemşireliği Sempozyumu 13 Aralık 2012 Şifa Hastanesi İzmir
2. Diyaliz hemşireliği eğitim toplantısı 26 Şubat 2013 Katip Çelebi Ün Atatürk EAH İzmir
Diyaliz Eğitimi sempozyumu 27 Nisan 2013 Türk Böbrek Vakfı Tekirdağ
Periton Diyaliz Hemşireliği eğitim toplantısı Alanya
Hemodiyaliz Hemşireliği eğitim programı 06 Ekim 2013 Bursa
Diyaliz Hemşireliği Eğitim Toplantısı 16 Ocak 2014 Denizli Devlet Hastanesi
Aydın Diyaliz Hemşireliği eğitim toplantısı 15 Mart 2014
Adnan Menderes Ün. Aydın
TNDTHD SOSYAL FARKINDALIK TOPLANTILARI
18 Aralık 2011 Van Erciş Depreminde gönüllü olarak afet bölgesine giden meslektaşlarımızla değerlendirme toplantısı yapıldı.
04 Aralık 2011 Medimagazin dergisinde Derneğimiz Haftanın Derneği seçildi.
10 Mart 2012 Dünya Böbrek Günü kutlamaları Kapsamında Galatasaray-Gençlerbirliği maçında kutlama pankartı açıldı.
10 Mart 2012 Dünya Böbrek Günü kutlaması Tepecik EAH İzmir, Çamlıca Medicana Hastanesi ve Bağcılar EAH yapıldı.
22 Kasım 2012 BÖHAK tarafından Ankara’da düzenlenen Türkiye’de Diyaliz hastalarının sorunları ve organ nakli konulu panele derneğimiz temsilcisi panelist olarak katıldı.
14 Mart 2013 Dünya Böbrek Günü nedeni ile EÜ. Hemşirelik fakültesinin düzenlediği panele derneğimiz temsilcisi konuşmacı olarak katıldı.
11 Mart 2013 Dünya Böbrek Günü Bağcılar EAH toplantı düzenlendi.
3-4 Nisan 2013 Ankara’da yapılan Türkiye Böbrek Hastalıklarını Önleme Kontrol Çalıştayına derneğimiz davet edildi.
12 Mayıs 2013 Yeni Yüzyıl Ün Sağlık Bilimleri Fak. İle birlikte Hemşirelik Haftası etkinliği için düzenlenen Panelde Böbrek transplantasyonunun önemi anlatıldı.
20-21 Eylül 2013 tarihine Ankara’da yapılan VI. Diyalizde kalite sempozyumuna yönetim kurulu üyemiz Hemodiyaliz ve periton diyaliz hemşirelerinin stres düzeylerinin karşılaştırılması isimli çalışmasını sunmak üzere davet edildi.
25 Ekim 2013 Özel Üniversal Çamlıca hastanesinin düzenlediği Tam Yüz Nakline Disiplinler arası yaklaşım sempozyumuna derneğimiz temsilcisi konuşmacı olarak davet edildi.
14 Ocak 2014 Bayraktar Diyaliz merkezinin hizmet içi eğitim seminerine periton diyalizi ve damar giriş yolları derneğimiz temsilcisi tarafından anlatıldı.
ULUSLAR ARASI KONGRELER VE TOPLANTILAR
Dernek Başkanımız Birsen Yürügen merkezi Michigan ABD De olan Arbor ResearcCollaborative for health tarafından koordine edilen kar amacı gütmeyen Diyaliz Sonuçları ve Uygulama Modelleri DOOPPS çalışmasında EDTNA/ERCA’nin önerisi ile Türkiye arastırma Asistanı olarak seçilmiştir.
Birsen Yürügen’nin önerisi ile yardımcı olarak Zehra Aydın’da Çalışmada görev almıştır.
20122,2012 ve 2013 yıllarında EDTNA/ERCA’nin kongrelerine derneğimiz başkanlık düzeyinde, sözlü ve poster sunumu olan üyelerimizde katılmıştır.
YAYINLARIMIZ
EDTNA/ERCA yayını olan
Yaşlı börek hastasının bakımı
Diyaliz için çevresel rehber
Diyabetik hasta ve kronik böbrek hastalığı isimli kitapların tercümeleri yapılarak bastırıldı.
2004 yılında çıkarmaya başladığımız Nefroloji Hemşireliği dergimizin yayını artık e-dergi ye dönüştürüldü ve Nisan 2013 yılında ilk sayı yayınlandı.
Facebook sosyal paylaşım sitesinde derneğimiz adına Gülen Böbrek Grubu oluşturulmuştur.
Web sayfamız güncellenmiştir.

Bize ulaşmak için...
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
+90 0212 291 90 18
logo
TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VETRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ
Adres: Harzemşah Sokak Eskitürk Apt. No: 25/7 34381 ŞİŞLİ - İSTANBUL