Özel Buca Diyaliz Merkezi ile birlikte; 24.02.2015 tarihinde İzmir'de düzenlenen "Diyaliz Hemşireliği Eğitim Toplantısı"nn gerçekleşmesinde emeği geçen düzenleme kurulu üyeleri Şengül Özdemir ve ekibine, bilimsel programda görev alan hocalarımıza, meslektaşlarımıza ve değerli katılımcılara teşekkür ederiz.

 

Türk Nefroloji, Diyaliz veTransplantasyon Hemşireleri Derneği  n Türk Nefroloji, Diyaliz veTransplantasyon Hemşireleri Derneği  n Türk Nefroloji, Diyaliz veTransplantasyon Hemşireleri Derneği  n Türk Nefroloji, Diyaliz veTransplantasyon Hemşireleri Derneği  n Türk Nefroloji, Diyaliz veTransplantasyon Hemşireleri Derneği  n Türk Nefroloji, Diyaliz veTransplantasyon Hemşireleri Derneği  n Türk Nefroloji, Diyaliz veTransplantasyon Hemşireleri Derneği  n Türk Nefroloji, Diyaliz veTransplantasyon Hemşireleri Derneği  n Türk Nefroloji, Diyaliz veTransplantasyon Hemşireleri Derneği  n Türk Nefroloji, Diyaliz veTransplantasyon Hemşireleri Derneği  n Türk Nefroloji, Diyaliz veTransplantasyon Hemşireleri Derneği  n Türk Nefroloji, Diyaliz veTransplantasyon Hemşireleri Derneği  n Türk Nefroloji, Diyaliz veTransplantasyon Hemşireleri Derneği  n Türk Nefroloji, Diyaliz veTransplantasyon Hemşireleri Derneği  n Türk Nefroloji, Diyaliz veTransplantasyon Hemşireleri Derneği  n Türk Nefroloji, Diyaliz veTransplantasyon Hemşireleri Derneği  n Türk Nefroloji, Diyaliz veTransplantasyon Hemşireleri Derneği  n Türk Nefroloji, Diyaliz veTransplantasyon Hemşireleri Derneği  n Türk Nefroloji, Diyaliz veTransplantasyon Hemşireleri Derneği  n Türk Nefroloji, Diyaliz veTransplantasyon Hemşireleri Derneği  n

Diyaliz ve Yangın Anında Diyaliz Ekibinin Sorumlulukları
Deprem_ve_yangın_anında_diyaliz_ekibinin_görev_ve_sorumlulukları.pdf
Keteter Enf Hemşire Değişiminin Rölü ve Pansuman Bakımı
Kateter_enfeksiyonlarında_hem._değişiminin_rolü_ve_pansuman_tekniği.pdf
Kronik Hastalıklarda Güçlükler ve Psikolojik Dayanıklılık
Kronik_hastalıklarda_güçlükler_ve_psikolojik_dayanıklılık.pdf
Organ Nakline Hasta Hazırlığı
Organ_nakline_hasta_hazırlığı.pdf
Yangında Personelin Yapması Gerekenler
Yangında20Personelin20Yapması20gerekenler20-201.pdf
Bize ulaşmak için formu doldurarak gönderiniz

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VETRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ
Adres: Harzemşah Sokak Eskitürk Apt. No: 25/7 34381 ŞİŞLİ - İSTANBUL