Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği’nin hakemli yayın organı olan ve yılda üç sayı olarak yayınlacak olan dergimiz "Nefroloji Hemşireliği Dergisi 2019 yılı 14.cilt, 1. sayısı yayımlanmıştır. 
Dergimize http://dergipark.gov.tr/hemsire/issue/42855
adresinden ulaşabilirsiniz.

50796906 10156839053527969 7655382513350606848 o

Nefroloji Hemşireliği Dergisi 
2019 Ocak – Nisan Sayı: 1 2019 January – April Number: 1

 Koruyucu Ayak Bakım Davranışlarının Ölçülmesinde Yeni Bir Araç: Nottingham Fonksiyonel Ayak Bakım Tanılama FormuNottingham Assessment of Functional Footcare (NAFF) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Sıvı Kontrolüne Yönelik Uyumlarının Belirlenmesi
 Diyaliz Hastalarında Egzersiz Yararları/Engelleri Ölçeği”nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Sık Karşılaşılan Cilt Sorunları ve Hemşirelik Bakımı
 Nefroloji Düşük Klirens Polikliniğinde Hasta Eğitim Süreci: Olgu Sunumu

 

Bize ulaşmak için formu doldurarak gönderiniz

logo
TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VETRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ
Adres: Harzemşah Sokak Eskitürk Apt. No: 25/7 34381 ŞİŞLİ - İSTANBUL