COVID-19 HEMODİYALİZ HASTALARI İÇİN BİLGİLENDİRME REHBERİ

Bu rehber, tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok ciddi can kaybına neden olan  COVID‐19  Yeni  Koronavirüs  Hastalığıyla  mücadelede  hali  hazırda  Hemodiyaliz  tedavisinde bulunan hastalarımızın ve onlara bakım veren hasta yakınlarının, doğru  bilgilendirilmesi ve gerekli korunma önlemlerini alması için Türk Nefroloji, Diyaliz ve  Transplantasyon Hemşireleri Derneği COVID‐19 Komisyonu tarafından hazırlanmıştır.  Rehber hazırlanırken, ağırlıklı olarak Dünya Sağlık Örgütününün (DSÖ) önerileri,  uluslararası kılavuzlar ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Kararlarından yararlanılmış,  güncel  ve bilimsel gelişmeler  ışığında  gözden geçirilmiştir.  Eşi  görülmemiş  bir  dönemle  karşı  karşıyayız.  Siz  Hemodiyaliz  hastalarımızı  dinlemek ve desteklemek için burada olduğumuzu lütfen unutmayın; yalnız değilsiniz!  Hazırlamış olduğumuz rehberde, sizin ve sevdiklerinizin sağlıklı ve güvende  kalmasına yardımcı olacak bilgileri ve kaynakları, ayrıca Sık Sorulan Sorulara verilen  yanıtlarımızı bulabilirsiniz. 

 Saygılarımızla                   

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon  Hemşireleri Derneği 
COVID-19 Komisyonu 

 hemsirelik_covid_19_hemodiyaliz.pdf


COVID-19 Komisyon Üyeleri
Başkan Ayten KARAKOÇ
Nermin ERDOĞAN THD COVID-19 Komisyon Üyesi ve Hemodiyaliz Rehberi Sorumlu Yazarı
Yaprak SARIGÖL ORDİN Organ Nakli Rehberi Sorumlu Yazarı
Güler NASUHBEYOĞLU Periton Diyaliz Rehberi Sorumlu Yazarı
Fatma ERSOY Ev Hemodiyalizi Rehberi Sorumlu Yazarı  
Gülseren PEHLİVAN
Sevel YILDIZ
Sevginar ŞENTÜRK

Bize ulaşmak için formu doldurarak gönderiniz

logo
TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VETRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ
Adres: Harzemşah Sokak Eskitürk Apt. No: 25/7 34381 ŞİŞLİ - İSTANBUL